REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 128

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz. U. poz. 2155) w § 2 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) ogrodzenie, w tym bramy wjazdowe i furty osobowe będące integralną częścią ogrodzenia, jest oświetlone na odcinkach, które wymagają oświetlenia ze względu na ochronę lotniska zgodnie z przeprowadzoną przez zarządzającego lotniskiem oceną ryzyka oraz z uwzględnieniem normy PN-EN 12464-2.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-17
  • Data wejścia w życie: 2023-04-18
  • Data obowiązywania: 2023-04-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA