REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 219

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2403) w § 3 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

„37) świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687).".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-02
  • Data wejścia w życie: 2023-02-17
  • Data obowiązywania: 2023-02-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA