REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 777

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wyraz „0,5" zastępuje się wyrazem „0,375";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 18 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 777)

Załącznik nr 1

WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH

Lp.

Dyscyplina naukowa/artystyczna

Współczynnik kosztochłonności

1

Archeologia

1,75

2

Architektura i urbanistyka

1,75

3

Astronomia

1,75

4

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

2,125

5

Biologia medyczna

2,50

6

Biotechnologia

2,125

7

Ekonomia i finanse

1,375

8

Etnologia i antropologia kulturowa

1,375

9

Filozofia

1,00

10

Geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1,375

11

Historia

1,00

12

Informatyka

1,375

13

Informatyka techniczna i telekomunikacja

2,125

14

Inżynieria bezpieczeństwa

2,125

15

Inżynieria biomedyczna

2,125

16

Inżynieria chemiczna

2,125

17

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

2,125

18

Inżynieria materiałowa

2,125

19

Inżynieria mechaniczna

2,125

20

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2,125

21

Językoznawstwo

1,00

22

Literaturoznawstwo

1,00

23

Matematyka

1,375

24

Nauki biblijne

1,00

25

Nauki biologiczne

2,125

26

Nauki chemiczne

2,125

27

Nauki farmaceutyczne

2,875

28

Nauki fizyczne

2,125

29

Nauki leśne

1,75

30

Nauki medyczne

3,25

31

Nauki o bezpieczeństwie

1,375

32

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

1,375

33

Nauki o kulturze fizycznej

2,875

34

Nauki o kulturze i religii

1,375

35

Nauki o polityce i administracji

1,375

36

Nauki o rodzinie

1,375

37

Nauki o sztuce

1,75

38

Nauki o zarządzaniu i jakości

1,375

39

Nauki o zdrowiu

2,875

40

Nauki o Ziemi i środowisku

2,125

41

Nauki prawne

1,00

42

Nauki socjologiczne

1,375

43

Nauki teologiczne

1,00

44

Ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków

1,75

45

Pedagogika

1,375

46

Polonistyka

1,00

47

Prawo kanoniczne

1,00

48

Psychologia

1,375

49

Rolnictwo i ogrodnictwo

1,75

50

Stosunki międzynarodowe

1,375

51

Sztuki filmowe i teatralne

2,875

52

Sztuki muzyczne

2,50

53

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2,125

54

Technologia żywności i żywienia

1,75

55

Weterynaria

2,875

56

Zootechnika i rybactwo

2,125


Załącznik 2. [WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH

Lp.

Dyscyplina naukowa/artystyczna

Współczynnik kosztochłonności

1

Archeologia

2,125

2

Architektura i urbanistyka

2,125

3

Astronomia

2,875

4

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

3,25

5

Biologia medyczna

2,50

6

Biotechnologia

2,875

7

Ekonomia i finanse

1,00

8

Etnologia i antropologia kulturowa

1,375

9

Filozofia

1,00

10

Geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1,75

11

Historia

1,375

12

Informatyka

2,50

13

Informatyka techniczna i telekomunikacja

3,25

14

Inżynieria bezpieczeństwa

2,875

15

Inżynieria biomedyczna

3,25

16

Inżynieria chemiczna

2,875

17

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

2,875

18

Inżynieria materiałowa

3,25

19

Inżynieria mechaniczna

3,25

20

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3,25

21

Językoznawstwo

1,00

22

Literaturoznawstwo

1,00

23

Matematyka

1,75

24

Nauki biblijne

1,00

25

Nauki biologiczne

2,875

26

Nauki chemiczne

2,875

27

Nauki farmaceutyczne

2,875

28

Nauki fizyczne

2,875

29

Nauki leśne

2,50

30

Nauki medyczne

2,875

31

Nauki o bezpieczeństwie

1,00

32

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

1,00

33

Nauki o kulturze fizycznej

1,75

34

Nauki o kulturze i religii

1,375

35

Nauki o polityce i administracji

1,375

36

Nauki o rodzinie

1,375

37

Nauki o sztuce

1,75

38

Nauki o zarządzaniu i jakości

1,75

39

Nauki o zdrowiu

1,75

40

Nauki o Ziemi i środowisku

2,875

41

Nauki prawne

1,00

42

Nauki socjologiczne

1,375

43

Nauki teologiczne

1,00

44

Ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków

2,125

45

Pedagogika

1,00

46

Polonistyka

1,00

47

Prawo kanoniczne

1,00

48

Psychologia

1,75

49

Rolnictwo i ogrodnictwo

2,50

50

Stosunki międzynarodowe

1,75

51

Sztuki filmowe i teatralne

1,75

52

Sztuki muzyczne

1,75

53

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

1,75

54

Technologia żywności i żywienia

2,50

55

Weterynaria

2,875

56

Zootechnika i rybactwo

2,875

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-25
  • Data wejścia w życie: 2023-04-26
  • Data obowiązywania: 2023-04-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA