REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 950

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 16 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 709 i 825) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w terminie do dnia:

1) 3 czerwca - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;

2) 3 lipca - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 5 czerwca;

3) 8 sierpnia - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 czerwca do dnia 12 lipca;

4) 14 października - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [WZÓR - INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2023 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 16 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 950)

Załącznik nr 1

WZÓR - INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2023 R.

Załącznik 2. [WZÓR - INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2023 R.???????]

Załącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA USTALENIA WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2023 R.


Załącznik 3. [WZÓR -  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODR???????ĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2023 R.]

Załącznik nr 3

WZÓR -  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE W 2023 R.
Załącznik 4. [WZÓR -  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2023 R.]

Załącznik nr 4

WZÓR -  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W 2023 R.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-18
  • Data wejścia w życie: 2023-05-19
  • Data obowiązywania: 2023-05-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA