REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1348

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2019 r. poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) nie mniej niż 8% - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

2) nie mniej niż 9% - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

3) nie mniej niż 10% - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.";

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.".

§ 2. [Stosowanie przepisów do młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r. w celu przygotowania zawodowego]

Do młodocianych pracowników zatrudnionych przed dniem 1 września 2023 r. w celu przygotowania zawodowego w formie:

1) nauki zawodu - stosuje się § 19 ust. 2,

2) przyuczenia do wykonywania określonej pracy - stosuje się § 20

- rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, poczynając od dnia 1 września 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-07-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-01
  • Data obowiązywania: 2023-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA