REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1995

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 500 i 1361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wyznaczenia na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, mianowania na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta lub Kanclerza Wyższej Szkoły Straży Granicznej;";

2) w § 18 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, placówki lub dywizjonu Straży Granicznej odpowiednio w Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału, placówce lub dywizjonie Straży Granicznej;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej do składania ślubowania odpowiednio w Wyższej Szkole Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału, ośrodku lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej.";

3) w § 25 w pkt 1, w § 26 w pkt 1, w § 27 w pkt 1 oraz w § 31 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach „w Komendzie Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „w Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w pkt 3 w akapicie pierwszym oraz w pkt 5 w ppkt 3 i w ppkt 4 po wyrazach „w Komendzie Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „w Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

5) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w pkt 4 w ppkt 1 oraz w pkt 7 w ppkt 1 po wyrazach „w Komendzie Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „w Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

6) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w uwagach do tabeli nr 2 uwaga nr 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Funkcjonariusz powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, wyznaczony na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, mianowany na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta lub Kanclerza Wyższej Szkoły Straży Granicznej otrzymuje dodatkowo jednorazowo, poza systemem punktów:

1) płaszcz sukienny - 1 kpl.;

2) płaszcz letni - 1 kpl.;

3) szalik letni - 1 szt.;

4) rękawiczki letnie - 1 parę;

5) pokrowiec na mundur i płaszcz - 1 szt.;

6) czapkę futrzaną - 1 szt.",

b) w uwagach do tabeli nr 4 w uwadze nr 13 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariusz nie otrzymuje wymienionych przedmiotów, jeżeli zostały mu wcześniej wydane w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, wyznaczeniem na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, mianowaniem na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta lub Kanclerza Wyższej Szkoły Straży Granicznej.";

7) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 1 treść zawarta w kolumnie „Opis przypadku" otrzymuje brzmienie:

„Powołanie na stanowisko Komendanta lub zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, wyznaczenie na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, mianowanie na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta lub Kanclerza Wyższej Szkoły Straży Granicznej";

8) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w uwagach do tabeli nr 2 po uwadze nr 7 dodaje się uwagę nr 7a w brzmieniu:

„7a. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Prorektor-Zastępca Komendanta lub Kanclerz Wyższej Szkoły Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie noszą: w okresie letnim płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, a w okresie zimowym płaszcz sukienny.";

9) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w opisie rysunku 3 po wyrazach „w Komendzie Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „w Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

10) w załączniku nr 13 do rozporządzenia w opisie rysunku 2 w zdaniu czwartym po wyrazach „w Komendzie Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „w Wyższej Szkole Straży Granicznej,".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA