REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2028

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80cb ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów]

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2085 i 2366, z 2018 r. poz. 1046, z 2020 r. poz. 241 oraz z 2023 r. poz. 1595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Każdemu zainteresowanemu udostępnia się w systemie teleinformatycznym ewidencji, po podaniu numeru rejestracyjnego, numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy i daty pierwszej rejestracji, albo w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po podaniu numeru rejestracyjnego i numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy, następujące dane o pojeździe:";

2) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Każdemu zainteresowanemu udostępnia się w systemie teleinformatycznym ewidencji albo w aplikacji mObywatel, po podaniu numeru rejestracyjnego autobusu, pojazdu przeznaczonego do przewozu osób, trolejbusu, następujące dane o pojeździe:".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 2023 r.

Minister Cyfryzacji: wz. P. Lewandowski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720 i 1723.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA