REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2083

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drzesno (PLH140058)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drzesno]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Drzesno (PLH1400582)), obejmujący obszar 126,60 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2083)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

513914,65

537502,64

2

513895,83

537538,93

3

513872,37

537574,14

4

513846,00

537638,02

5

513818,76

537677,50

6

513810,68

537686,98

7

513803,14

537714,64

8

513785,47

537792,96

9

513645,24

537924,33

10

513643,14

537925,87

11

513637,89

537927,49

12

513632,03

537929,82

13

513548,45

538122,79

14

513546,88

538126,47

15

513531,20

538163,32

16

513499,47

538224,26

17

513484,58

538265,01

18

513452,41

538311,73

19

513439,43

538341,18

20

513414,74

538378,84

21

513408,74

538399,25

22

513162,48

538242,10

23

513044,62

538167,41

24

512969,59

538119,76

25

512868,89

538057,11

26

512833,62

538024,93

27

512767,78

538000,72

28

512741,42

537985,16

29

512706,90

537964,69

30

512792,36

537889,91

31

512796,45

537887,25

32

512811,31

537861,74

33

512913,52

537885,04

34

512931,95

537839,73

35

512906,41

537834,39

36

512932,12

537800,54

37

512954,40

537772,67

38

512964,71

537763,96

39

512992,81

537744,98

40

513005,43

537739,47

41

513021,50

537739,53

42

513041,76

537741,08

43

513108,29

537753,43

44

513123,65

537755,83

45

513128,58

537758,94

46

513156,23

537768,64

47

513166,42

537772,20

48

513208,10

537780,63

49

513227,91

537784,51

50

513316,19

537802,16

51

513320,09

537803,05

52

513324,22

537798,87

53

513329,12

537783,25

54

513338,46

537753,47

55

513347,64

537724,18

56

513355,96

537697,67

57

513362,33

537677,33

58

513372,63

537644,34

59

513383,45

537606,36

60

513391,75

537578,16

61

513400,37

537548,93

62

513401,51

537545,06

63

513408,43

537521,59

64

513412,71

537503,19

65

513417,39

537486,29

66

513426,50

537453,14

67

513438,05

537408,45

68

513447,16

537373,23

69

513452,94

537337,78

70

513456,83

537316,69

71

513457,55

537312,77

72

513458,32

537308,84

73

513453,53

537302,50

74

513439,11

537282,59

75

513395,27

537226,63

76

513365,30

537184,83

77

513246,79

537021,79

78

513230,23

536995,15

79

513218,84

536979,73

80

513276,96

536994,34

81

513279,80

536982,77

82

513299,66

536611,91

83

513315,06

536601,32

84

513325,07

536594,14

85

513338,59

536584,43

86

513340,93

536582,16

87

513343,24

536579,96

88

513355,26

536568,56

89

513358,00

536565,38

90

513360,71

536562,24

91

513364,09

536558,31

92

513367,43

536554,44

93

513368,87

536552,76

94

513370,20

536550,27

95

513372,16

536546,58

96

513377,18

536537,17

97

513378,42

536534,73

98

513385,92

536520,04

99

513391,39

536509,33

100

513395,56

536501,17

101

513396,92

536498,50

102

513411,56

536488,37

103

513424,65

536479,32

104

513428,47

536475,80

105

513434,37

536470,34

106

513439,68

536466,05

107

513450,34

536457,45

108

513453,77

536454,67

109

513460,28

536448,24

110

513468,51

536440,08

111

513479,59

536429,12

112

513490,17

536418,64

113

513501,42

536407,51

114

513514,27

536394,78

115

513516,79

536392,54

116

513531,46

536379,51

117

513534,60

536377,32

118

513551,64

536365,48

119

513565,50

536355,86

120

513580,84

536345,20

121

513604,67

536332,56

122

513609,37

536330,10

123

513639,46

536311,51

124

513649,93

536304,30

125

513668,60

536290,86

126

513676,21

536277,17

127

513684,66

536259,88

128

513685,13

536239,40

129

513672,72

536202,09

130

513674,37

536193,18

131

513677,64

536175,34

132

513679,30

536161,63

133

513680,15

536148,77

134

513680,14

536145,85

135

513683,26

536131,14

136

513685,09

536123,10

137

513687,30

536110,55

138

513737,42

536114,56

139

513756,10

536127,46

140

513768,30

536136,56

141

513788,11

536153,75

142

513791,18

536156,41

143

513799,74

536156,37

144

513814,23

536171,75

145

513821,25

536179,75

146

513830,56

536185,77

147

513857,86

536204,13

148

513859,78

536205,42

149

513869,85

536210,07

150

513896,89

536220,62

151

513927,00

536233,15

152

513974,02

536249,85

153

513982,10

536250,93

154

513991,25

536253,35

155

514005,73

536257,63

156

514022,33

536263,14

157

514039,17

536268,04

158

514057,07

536273,94

159

514087,03

536283,93

160

514034,30

536587,76

161

514052,60

536600,79

162

514031,54

536661,96

163

514050,35

536672,24

164

514011,74

536763,74

165

514011,99

536825,66

166

513999,14

536896,36

167

513996,66

536920,58

168

514010,24

536977,82

169

514004,97

537010,92

170

513982,41

537054,79

171

513922,50

537091,14

172

513844,78

537170,35

173

513887,55

537196,03

174

513877,08

537214,02

175

513867,84

537229,87

176

513867,79

537232,91

177

513867,32

537260,52

178

513866,83

537288,49

179

513866,65

537298,86

180

513859,95

537316,88

181

513852,34

537337,32

182

513882,49

537354,89

183

513886,81

537357,41

184

513907,53

537369,47

185

513938,63

537387,58

186

513942,94

537390,10

187

513963,66

537402,17

188

513967,19

537404,21

189

513942,34

537450,77

190

513914,65

537502,641) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DRZESNO (PLH140058)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-17
  • Data obowiązywania: 2023-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA