REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2086

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1527), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 2672).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 2672), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2086)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2165).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2086)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

§ 1. Główny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 2. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

§ 3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;

2) Departament Budżetu i Finansów;

3) Departament Higieny Środowiska;

4) Departament Nadzoru nad Chemikaliami;

5) Departament Nadzoru i Kontroli;

6) Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic;

7) Departament Prawny;

8) Departament Usług Cyfrowych;

9) Biuro Dyrektora Generalnego;

10) Biuro Głównego Inspektora;

11)3) Biuro Zarządzania Projektami.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 sierpnia 2021 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 2672), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-02
  • Data obowiązywania: 2023-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA