REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2090

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Las Bielański (PLH1400412)), obejmujący obszar 132,40 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BIELAŃSKI (PLH140041)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2090)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BIELAŃSKI (PLH140041)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

494496,77

633093,14

2

494490,00

633111,72

3

494492,22

633117,34

4

494479,76

633151,81

5

494499,02

633159,61

6

494468,78

633238,14

7

494438,28

633316,25

8

494433,30

633328,47

9

494430,21

633336,05

10

494422,08

633355,85

11

494412,34

633374,96

12

494402,52

633394,00

13

494391,00

633414,93

14

494378,78

633435,47

15

494365,30

633456,45

16

494349,10

633479,28

17

494343,13

633487,66

18

494332,38

633501,47

19

494312,69

633525,38

20

494292,66

633548,66

21

494227,03

633624,82

22

494226,89

633624,99

23

494225,40

633626,71

24

494225,43

633627,53

25

494200,62

633656,91

26

494200,48

633657,13

27

494167,79

633695,76

28

494160,76

633703,97

29

494141,18

633726,78

30

494119,93

633751,76

31

494103,65

633769,15

32

494095,65

633771,72

33

494095,61

633771,73

34

494095,66

633771,67

35

494093,52

633772,23

36

494083,15

633774,65

37

494074,08

633776,78

38

494073,73

633776,85

39

494081,83

633766,50

40

494085,90

633765,90

41

494096,14

633752,99

42

494092,16

633737,09

43

494097,34

633730,66

44

494113,63

633730,64

45

494149,20

633685,58

46

494155,63

633674,20

47

494161,84

633659,07

48

494164,87

633644,87

49

494165,43

633629,68

50

494162,98

633613,34

51

494159,17

633599,16

52

494153,48

633585,37

53

494150,70

633579,40

54

494143,18

633564,93

55

494131,77

633552,73

56

494120,43

633543,28

57

494108,41

633534,83

58

494092,73

633525,91

59

494091,60

633528,14

60

494079,08

633521,95

61

494063,27

633512,18

62

493995,76

633478,00

63

493981,63

633467,84

64

493979,49

633465,96

65

493978,52

633465,06

66

493974,71

633461,93

67

493973,71

633461,47

68

493972,66

633461,29

69

493971,76

633461,57

70

493970,88

633462,07

71

493969,55

633463,84

72

493964,06

633470,28

73

493899,76

633546,86

74

493895,52

633551,43

75

493860,17

633594,55

76

493848,78

633622,76

77

493850,96

633656,74

78

493851,68

633718,06

79

493848,48

633736,75

80

493837,29

633790,09

81

493888,48

633801,15

82

493898,14

633813,47

83

493900,40

633815,27

84

493901,38

633813,20

85

493905,40

633815,24

86

493934,66

633808,50

87

493936,91

633814,46

88

493944,49

633852,85

89

494000,66

633840,40

90

494019,89

633835,50

91

494017,45

633840,93

92

494010,89

633855,51

93

494001,36

633866,81

94

493995,29

633878,44

95

493984,60

633896,50

96

493972,46

633920,32

97

493958,96

633945,53

98

493927,79

633989,33

99

493910,38

634012,80

100

493905,52

634021,50

101

493899,16

634026,02

102

493900,94

634028,49

103

493840,03

634080,87

104

493832,89

634086,48

105

493820,07

634097,38

106

493803,36

634113,12

107

493789,03

634128,00

108

493775,19

634143,98

109

493661,91

634288,26

110

493577,17

634400,46

111

493372,76

634607,39

112

493366,36

634602,15

113

493365,78

634601,34

114

493349,75

634581,59

115

493324,50

634602,00

116

493301,96

634620,61

117

493299,38

634618,00

118

493271,77

634590,17

119

493249,85

634568,06

120

493245,80

634569,77

121

493217,69

634536,02

122

493118,76

634611,02

123

493115,68

634606,76

124

493047,49

634660,08

125

493036,74

634637,49

126

492997,41

634556,46

127

492979,21

634521,57

128

492969,71

634505,49

129

492959,61

634489,21

130

492915,72

634421,94

131

492881,34

634369,60

132

492868,51

634350,73

133

492738,57

634207,67

134

492737,86

634202,26

135

492741,78

634199,47

136

492837,70

634119,65

137

492853,75

634108,65

138

492898,96

634077,96

139

492897,69

634074,79

140

492897,30

634074,06

141

492872,68

634027,89

142

492872,61

634027,76

143

492864,86

634013,23

144

492866,35

634011,72

145

492981,26

633923,48

146

493023,63

633890,95

147

493135,08

633767,05

148

493198,18

633747,53

149

493198,18

633747,52

150

493214,56

633728,26

151

493238,75

633702,47

152

493243,72

633697,33

153

493258,96

633675,46

154

493277,47

633657,99

155

493296,11

633645,93

156

493310,62

633628,52

157

493330,77

633613,35

158

493377,00

633526,58

159

493382,96

633525,17

160

493558,71

633272,13

161

493612,60

633192,44

162

493616,11

633188,99

163

493649,25

633140,99

164

493649,37

633140,56

165

493655,09

633119,93

166

493657,62

633110,80

167

493657,63

633110,72

168

493657,65

633110,71

169

493756,42

633037,71

170

493848,81

632981,20

171

493912,12

632940,57

172

493947,48

632921,67

173

493952,46

632922,10

174

494040,26

632929,66

175

494103,49

632935,10

176

494248,97

632947,72

177

494433,33

632962,08

178

494498,34

633017,43

179

494500,67

633019,42

180

494515,99

633032,46

181

494509,80

633047,45

182

494496,77

633093,141) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BIELAŃSKI (PLH140041)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS BIELAŃSKI (PLH140041)
Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS BIELAŃSKI (PLH140041)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS BIELAŃSKI (PLH140041)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

2

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-17
  • Data obowiązywania: 2023-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA