REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2091

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych oddelegowanych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej]

1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych oddelegowanych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej z tytułu:

1) świadczeń otrzymanych w związku z pobytem w miejscu oddelegowania oraz

2) zwrotu kosztów przejazdu do i z miejsca oddelegowania związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w instytucji Unii Europejskiej

- jeżeli zostały sfinansowane przez instytucję delegującą eksperta narodowego.

2. Wysokość przychodów objętych zaniechaniem z tytułu świadczeń określonych w ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć kwot dziennych i miesięcznych diet pobytowych, do których otrzymania są uprawnieni, na podstawie regulacji wewnętrznych Komisji Europejskiej, eksperci krajowi oddelegowani do Komisji Europejskiej.

§ 2. [Zastosowanie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych oddelegowanych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej]

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450, 1598, 1705, 1723 i 1785.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-10-03
  • Data obowiązywania: 2023-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA