REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2543

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kart daktyloskopijnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kart daktyloskopijnych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie kart daktyloskopijnych (Dz. U. poz. 173 oraz z 2022 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Posługiwanie się dotychczasowymi drukami kart daktyloskopijnych]

Druki kart daktyloskopijnych wydane według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane do wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2543)

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW


Załącznik 2. [WZÓR – KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW CUDZOZIEMCA]

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA DAKTYLOSKOPIJNA PALCÓW CUDZOZIEMCAMetryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-24
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA