| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Leśnej

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany: § 2 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:" na terenie Pobiednej - Pani Weronika Kotlińska".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Walter Straszak


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r.

W myśl art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze zmianami), Rada Miejska określa, w drodze uchwały, inkasenta do poboru opłaty targowej.

Z uwagi na fakt, że obecny inkasent uprawniony do poboru opłaty targowej: Dyrektor Przedszkola Gminnego w Pobiednej - p. Krystyna Rypicz, złożyła rezygnację, koniecznym jest wskazanie nowego inkasenta.

W dniu 09. 02. 2011 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek p. Weroniki Kotlińskiej z prośbą o zawarcie umowy na prowadzenie inkasa. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały wskazujący p. Weronikę Kotlińską jako inkasenta do poboru opłaty targowej na terenie Pobiednej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »