| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/180/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/180/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, § 1 otrzymuje brzmienie : "Ustala się następujące rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej:1) dofinansowanie kosztów zakupu leków lub sprzętu medycznego, w tym sprzętu rehabilitacyjnego, w wyniku długotrwałej choroby,2) dofinansowanie usług rehabilitacyjnych,3) dofinansowanie kosztów leczenia sanatoryjnego i specjalistycznego w następstwie przebytej choroby4) dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych i protez".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce


Henryk Łoposzko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »