| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art.35 ust.1 i 3 art. 40 ust.2 pkt, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Gminy Kłodzko uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty następujących sołectw:

1) Statut Sołectwa Bierkowice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Statut Sołectwa Boguszyn stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Statut Sołectwa Droszków stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Statut Sołectwa Gołogłowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Statut Sołectwa Gorzuchów stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) Statut Sołectwa Jaszkowa Dolna stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Statut Sołectwa Jaszkowa Górna stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Statut Sołectwa Jaszkówka stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

9) Statut Sołectwa Kamieniec stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10) Statut Sołectwa Korytów stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11) Statut Sołectwa Krosnowice stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

12) Statut Sołectwa Ławica stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,

13) Statut Sołectwa Łączna stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,

14) Statut Sołectwa Marcinów stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,

15) Statut Sołectwa Mikowice stanowiący załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,

16) Statut Sołectwa Młynów stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,

17) Statut Sołectwa Morzyszów stanowiący załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

18) Statut Sołectwa Ołdrzychowice Kłodzkie stanowiący załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,

19) Statut Sołectwa Piszkowice stanowiący załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

20) Statut Sołectwa Podtynie stanowiący załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

21) Statut Sołectwa Podzamek stanowiący załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,

22) Statut Sołectwa Rogówek stanowiący załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,

23) Statut Sołectwa Romanowo stanowiący załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,

24) Statut Sołectwa Roszyce stanowiący załącznik nr 24 do niniejszej uchwały,

25) Statut Sołectwa Ruszowice stanowiący załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,

26) Statut Sołectwa Starków stanowiący załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,

27) Statut Sołectwa Stary Wielisław stanowiący załącznik nr 27 do niniejszej uchwały,

28) Statut Sołectwa Szalejów Dolny stanowiący załącznik nr 28 do niniejszej uchwały,

29) Statut Sołectwa Szalejów Górny stanowiący załącznik nr 29 do niniejszej uchwały,

30) Statut Sołectwa Ścinawica stanowiący załącznik nr 30 do niniejszej uchwały,

31) Statut Sołectwa Święcko stanowiący załącznik nr 31 do niniejszej uchwały,

32) Statut Sołectwa Wilcza stanowiący załącznik nr 32 do niniejszej uchwały,

33) Statut Sołectwa Wojbórz stanowiący załącznik nr 33 do niniejszej uchwały,

34) Statut Sołectwa Wojciechowice stanowiący załącznik nr 34 do niniejszej uchwały,

35) Statut Sołectwa Żelazno stanowiący załącznik nr 35 do niniejszej uchwały,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 65/95 Rady Gminy Kłodzko z dnia 20 czerwca 1995r. w sprawie Statutu Sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko


Zbigniew Tur


Uzasadnienie

Dotychczas obowiązujące statuty sołectw nie są dostosowane do aktualnych potrzeb społecznych lokalnych oraz obowiązujących przepisów. W okresie od 7 do 21 kwietnia 2011r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy, na podstawie uchwały nr 17/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Kłodzko. Opinie wnioski i uwagi w sprawie projektów statutów były składane przez mieszkańców, Sołtysów, Rady Sołeckie do Urzędu Gminy Kłodzko w terminie do 21 kwietnia 2011r., a następnie zostały szczegółowo omówione i podsumowane podczas narady Wójta Gminy Kłodzko z Sołtysami w dniu 23 maja 2011r. W wyniku konsultacji została uwzględniona następująca zmiana do projektu statutów podlegających konsultacjom: - w § 14 ust.2 dodano zapis w brzmieniu: "W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się po upływie 15 minut. Zebranie Wiejskie w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników." W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi nadania statutów sołectwom Gminy Kłodzko uzasadnione jest podjecie niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.docm

STATUT SOŁECTWA BIERKOWICE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

STATUT SOŁECTWA BOGUSZYN

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

STATUT SOŁECTWA DROSZKÓW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

STATUT SOŁECTWA GOŁOGŁOWY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.doc

STATUT SOŁECTWA GORZUCHÓW

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.doc

STATUT SOŁECTWA JASZKOWA DOLNA

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik7.doc

STATUT SOŁECTWA JASZKOWA GÓRNA

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik8.doc

STATUT SOŁECTWA JASZKÓWKA

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik9.doc

STATUT SOŁECTWA KAMIENIEC

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik10.doc

STATUT SOŁECTWA KORYTÓW

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik11.doc

STATUT SOŁECTWA KROSNOWICE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik12.doc

STATUT SOŁECTWA ŁAWICA

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik13.doc

STATUT SOŁECTWA ŁĄCZNA

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik14.doc

STATUT SOŁECTWA MARCINÓW

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik15.doc

STATUT SOŁECTWA MIKOWICE

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik16.doc

STATUT SOŁECTWA MŁYNÓW

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik17.doc

STATUT SOŁECTWA MORZYSZÓW

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik18.docx

STATUT SOŁECTWA OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik19.docx

STATUT SOŁECTWA PISZKOWICE

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik20.docx

STATUT SOŁECTWA PODTYNIE

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik21.docx

STATUT SOŁECTWA PODZAMEK

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik22.docx

STATUT SOŁECTWA ROGÓWEK

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik23.docx

STATUT SOŁECTWA ROMANOWO

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik24.docx

STATUT SOLECTWA ROSZYCE

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik25.docx

STATUT SOŁECTWA RUSZOWICE

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik26.docx

STATUT SOŁECTWA STARKÓW

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik27.docx

STATUT SOŁECTWA STARY WIELISŁAW

Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik28.docx

STATUT SOŁECTWA SZALEJÓW DOLNY

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik29.docx

STATUT SOŁECTWA SZALEJÓW GÓRNY

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik30.docx

STATUT SOŁECTWA ŚCINAWICA

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik31.docx

STATUT SOŁECTWA ŚWIĘCKO

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik32.docx

STATUT SOŁECTWA WILCZA

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik33.docx

STATUT SOŁECTWA WOJBÓRZ

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik34.docx

STATUT SOŁECTWA WOJCIECHOWICE

Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr 98/VI/2011
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011 r.
Zalacznik35.docx

STATUT SOŁECTWA ŻELAZNO

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »