reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Męcinka

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i 4 oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Męcinka:

1. od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych - 0,70 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności Leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku Publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł;

2. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,84 zł;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,43 zł.

§ 2. Zwalnia się grunty, budynki i budowle oraz ich części zajęte na prowadzenie działalności:

1) kulturalnej, rekreacyjne i sportowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr XLIX/321/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Gregulski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama