| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 w następującej wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Od pojazdów posiadających dokumenty poświadczające spełnienie normy czystości spalin nie niższej niż norma EURO 2

Pozostałe

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

456,00 zł

570,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

704,00 zł

880,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

994,00 zł

1.243,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

dwie osie

12

15

1.346,00 zł

1.554,00 zł

15

1.384,00zł

1.598,00 zł

trzy osie

12

25

1.450,00 zł

1.765,00 zł

25

1.490,00 zł

1.815,00 zł

cztery i więcej osi

12

31

2.141,00 zł

2.745,00 zł

31

2.182,00 zł

2.745,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Od pojazdów posiadających dokumenty poświadczające spełnienie normy czystości spalin nie niższej niż norma EURO 2

Pozostałe

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

456,00 zł

570,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

704,00 zł

880,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

994,00 zł

1.243,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach )

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

dwie osie

12

31

1.627,00 zł

1.761,00 zł

31

1.671,00 zł

2.167,00 zł

trzy osie

12

40

1.700,00 zł

1.928,00 zł

40

2.224,00 zł

2.804,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

od 7 ton i poniżej 12 ton

249,00 zł

309,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zawiązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy+naczepa, pojazd silnikowy+przyczepa (w tonach)

Zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

jedna oś

12

25

414,00 zł

621,00 zł

25

425,00 zł

640,00 zł

dwie osie

12

38

951,00 zł

1.447,00 zł

38

1.287,00 zł

1.903,00 zł

trzy osie

12

38

1.036,00 zł

1.346,00 zł

38

1.554,00 zł

1.824,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

Od pojazdów posiadających dokumenty poświadczające spełnienie normy czystości spalin nie niższej niż norma EURO 2

Pozostałe

mniej niż 15 miejsc

290,00 zł

363,00 zł

od 15 miejsc do 30 miejsc włącznie

356,00 zł

672,00 zł

powyżej 30 miejsc

1.077,00 zł

1.346,00 zł

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Darakiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »