Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/370/14 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/341/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Głogów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe