Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 419/14 Wójta Gminy Kostomłoty

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2013 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe