Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/349/14 Rady Gminy Sulików

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sulików

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe