Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XLVII.362.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe