| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.125.2012 Rady Gminy Łagów

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty nauczyciela, (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz.1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz.1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706,Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy, ( Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181 ze zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 43 poz. 293, Dz. U. z 2007 r. Nr 56 poz. 372, Dz. U. z 2008 r. Nr 42 poz. 257, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 422, Nr 222 poz. 1755, Dz. U. z 2010 r. Nr 131 poz.885, Dz. U. z 2011 r. Nr 161 poz. 967) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/274/10 r. Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów (Dz. U. Woj. Lubus. z 2010 r. Nr 113 poz. 1776), wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 3, w § 1 ust. 2 pkt 3, dodaje się literę "i", która otrzymuje brzmienie:

" przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego lub innego Programu realizowanego w placówce oświatowej na rzecz uczniów i wychowanków Dyrektor danej placówki może otrzymać dodatek motywacyjny do 50 % poborów zasadniczych.. " ;

2) w Rozdziale 4, w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" "Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub przedszkola, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli.

Lp.

stanowisko

miesięcznie w zł.

1.

Dyrektor szkoły liczącej od I-VII oddziałów

800-1200

2.

Dyrektor szkoły liczącej od VIII-X oddziałów

800-1400

3.

Dyrektor szkoły liczącej od XI-XIII oddziałów

1000-1800

4.

Dyrektor przedszkola od I-II oddziałów

400-800

5.

Dyrektor przedszkola od III-IV oddziałów

800-1200

6

Wicedyrektor szkoły

1000-1100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Drob

" .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »