| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. ze zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze . zm)

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Publiczne Przedszkole z oddziałami ul. Kopernika 20 oraz z oddziałami Milicka 1,

2. odziały przedszkolne przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku, ul. Portowa 1,

3. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu,

4. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu,

5. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie,

6. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gościmiu,

7. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Grotowie,

8. odziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Rąpinie,

9. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Starych Bielicach,

10. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Drawinach,

W oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych, o których mowa w pkt od 2 do 10, wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXVI/176/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku


Adam Kołwzan


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 a ust 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący podejmuje uchwałę o sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Sieć ta powinna być zgodna z zapisem art. 14 a ust. 2, 3, 4 ustawy oświaty: Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a droga dziecka pięcioletniego, sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego, sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. W związku z powyższym przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »