| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/282/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew uchwałą Nr XXXIV/201/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w następujący sposób:

1. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 2 dodaje się nazwę ulicy: Lipowa

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz do przedterminowych wyborów Burmistrza Dobiegniewa przeprowadzanych w trakcie kadencji,
w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 7. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/282/14
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.docx


Uzasadnienie

Do stałego obwodu głosowania nr 2 dodana została ulica Lipowa. Ulica ta utworzona została na mocy Uchwały Nr XXXV/208/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2013 r. Ulica Lipowa dodana została do obwodu nr 2 ze względu na jej położenie na Osiedlu Leśnym w sąsiedztwie ulic Akacjowa i Gorzowska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »