| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/462/2014 Rady Gminy Deszczno

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały do kategorii dróg gminnych. Przebieg dróg określają załączniki graficzne nr 2-5 do uchwały.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Koper


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIX/462/2014

Rady Gminy Deszczno

z dnia 25 sierpnia 2014r.

WYKAZ DRÓG ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE DESZCZNO, KTÓRYM POSTANOWIONO NADAĆ KATEGORIE DRÓG GMINNYCH

Lp.

Nr ewid. dz. drogowej

Nawa drogi (lokalizacja)

Oznaczenie odcinka drogi

Długość odcinka drogi (mb)

Początek

Koniec

1.

124/6

Deszczno

0+000

0+229

680

124/7

Deszczno

0+229

0+342

123/9,123/16

Deszczno

0+170

0+309

123/10

Deszczno

0+309

0+508

2.

181/26 - do drogi gminnej 001517F

Dzierżów

0+262

0+403

141

3.

18/25

Maszewo

do drogi gminnej 001316F

43

4.

167/20

Osiedle Poznańskie

0+000

0+176

352

167/8

Osiedle Poznańskie

0+176

0+352


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/462/2014
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/462/2014
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/462/2014
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/462/2014
Rady Gminy Deszczno
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) Rada Gminy może zaliczyć drogi do kategorii dróg gminnych po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Propozycja Wójta Gminy Deszczno w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Deszczno do kategorii dróg gminnych została przedłożona do zaopiniowania do Zarządu Powiatu Gorzowskiego w dniu 23.06.2014r. Na złożenie opinii Zarząd Powiatu otrzymał termin 21 dni od dnia doręczenia prośby o zaopiniowanie.

Zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej stanowi podstawę do nadania numeracji przez Zarząd Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy
o drogach publicznych.

Wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik numer 1 do uchwały działki mają stanowić samodzielne drogi gminne, z wyjątkiem dróg przeznaczonych na przyłączenie do już istniejących dróg gminnych, tj. działka nr 181/26, (pozycja nr 3) - na przyłączenie do drogi gminnej nr 001517F oraz działka nr 18/25 (pozycja 4) - na przyłączenie do drogi gminnej nr 001316F.

W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »