Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/956/09 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 21 stycznia 2009r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi przy ul. Rajdowej 18,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe