Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nr PrO.I-0911/135/2009 Wojewody Łódzkiego

z dnia 3 kwietnia 2009r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/227/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe