Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Bełchatowa; Zarządu Powiatu Bełchatowskiego

z dnia 6 kwietnia 2009r.

w sprawie powierzenia Miastu prowadzenia zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi p.n. "Przebudowa drogi powiatowej - Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego - II etap"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe