Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/1109/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2009 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe