Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/68/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 28 lipca 2009r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/161/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Radomsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe