| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Buczek

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, świadczonych przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia na świadczenie takich usług

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 240, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm. z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, świadczone przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia na świadczenie takich usług.

2. Górne stawki opłat wynoszą:

1) 10 zł (brutto) za odebrany pojemnik na odpady o poj. 110-120 L;

2) 110 zł (brutto) za m 3 dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zaewidencjonowanych zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych;

3) 9 zł (brutto) za m 3 w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy w Buczku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, świadczonych przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia na świadczenie takich usług.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »