| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XV/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 91/XIV/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej , które wynoszą:

1) na targowisku zlokalizowanym przy ul. Targowej w Pajęcznie - w zwyczajowo przyjęte dni targowe ( wtorek lub wyznaczone inne dni zastępcze):

a) 5,00 zł przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza;

b) 15,00 zł za zajęcie jednego stanowiska o powierzchni 12 m 2 ;

c) 20,00 zł przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciągnika rolniczego;

d) 10,00 zł przy sprzedaży zwierząt i płodów rolnych bezpośrednio z samochodu lub przyczepy;

e) 10,00 zł od samochodu ciężarowego za zajęcie powierzchni placu przez pojazd na miejscu prowadzenia handlu;

f) 5,00 zł od samochodu osobowego za zajęcie powierzchni przez pojazd na miejscu prowadzenia handlu.

2) w pozostałych miejscach dokonywania sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Pajęczno - 2,00 zł za każdy m 2 zajętej powierzchni placu."


2. Uchyla się w całości § 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Wojtal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »