| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Rawskiego

z dnia 5 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie art.38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 184, poz. 1241, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281).

W 2011 roku Komisja zgodnie z ustalonym planem pracy odbyła 4 posiedzenia. Na posiedzeniach zajmowano się oceną:

- stanu porządku publicznego w powiecie,

- stanu bezpieczeństwa sanitarnego,

- stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego,

- stanu bezpieczeństwa pożarowego i innymi zadaniami wykonywanymi przez Państwową Straż Pożarną,

- stanu bezpieczeństwa budowlanego.

Omawiano także zagrożenie powodziowe w powiecie. Przedstawione informacje przez komendantów i inspektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli Komisja oceniła pozytywnie. Oceniając pracę rawskiej policji zwrócono uwagę na potrzeby:

- zwiększenia ilości służb patrolowo-interwencyjnych w powiecie,

- poprawy współpracy miedzy służbą patrolowo-interwencyjną a kryminalną i zaktywizowanie pracy tych służb,

- ograniczenia wzrostu kradzieży, kradzieży z włamaniem, uszkodzenia mienia, bójek czy pobić,

- utrzymania ściślejszych kontaktów dzielnicowych z mieszkańcami powiatu.

Komisja pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Inspekcję Sanitarną między innymi w zakresie prowadzonego nadzoru sanitarnego: nad obrotem artykułami żywnościowymi, nad placówkami służby zdrowia, zakładami pracy, warunkami sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych. Ocenie poddano prowadzone akcje profilaktyczne przez PSSE w Rawie Mazowieckiej.

Pozytywną ocenę uzyskała Inspekcja Weterynaryjna, która podejmowała wiele inicjatyw, służących poprawie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie. Komisja zwróciła uwagę na konieczność objęcia lepszym nadzorem weterynaryjnym przytuliska psów w Boguszycach, wskazując na kontynuowanie prac w tym zakresie w 2012 roku.

Oceniając bezpieczeństwo pożarowe powiatu Komisja pozytywnie odniosła się do działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Rawie Mazowieckiej. Członkowie Komisji poparli działania kontrolno - rozpoznawcze w powiecie prowadzone przez funkcjonariuszy PSP. Dobrze oceniono współpracę Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami OSP z terenu powiatu. Jednostki te w swych działaniach wspierają strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Władze powiatu w ramach własnych możliwości finansowych wspierają działalność strażaków ochotników. W miesiącu grudniu 2011 r. przekazano 5 pomp szlamowych, które wykorzystywane będą w prowadzonych akcjach ratowniczych. Oceniając zagrożenie pożarowe w powiecie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wskazują na utrudnienia w prowadzonych akcjach ratowniczych a w szczególności:

- na gromadzenie przez mieszkańców na drogach ewakuacyjnych materiałów,

- tarasowanie dróg dojazdowych przez pojazdy.

W czerwcu 2011 roku zorganizowane zostały ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych w powiecie pod kryptonimem "pożar w kompleksie leśnym " w Przewodowicach. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wspierają one działaniami jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Jednostki te biorą udział w prowadzonych akcjach ratowniczo - gaśniczych. W charakterze obserwatorów do udziału w ćwiczeniach zaproszono członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych gości.

Pozytywną ocenę uzyskała Inspekcja Nadzoru Budowlanego W analizowanym okresie na terenie powiatu rawskiego nie zanotowano żadnej katastrofy budowlanej. Inspektorzy szczególną uwagę zwracają na obiekty wielkopowierzchniowe, których ostatnio powstało wiele.

Komisja oceniła bezpieczeństwo powodziowe w powiecie. W ostatnim okresie nie zanotowano zagrożeń w tym zakresie. Samorządy gmin posiadają w swych magazynach na wypadek powodzi niezbędne materiały jak worki na piasek, łopaty itp. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych z magazynu powodziowego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej mogą skorzystać gminy powiatu.

Rok 2011 ocenić należy pod względem bezpieczeństwa jako dobry. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu rawskiego wypełniały dobrze swoje zadania. Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb powiat rawski zaliczany jest do najbardziej bezpiecznych w województwie łódzkim.

Starosta Rawski


Józef Matysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »