| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/128/12 Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 3 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Niewieszu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz. 1206) po uzyskaniu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, uchwala się co następuje:

§1. Likwiduje się z końcem roku szkolnego 2011/2012, tj. z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkołę Podstawową im. Polskiej Niezapominajki w Niewieszu.

§2. Zapewnia się uczniom Szkoły, o której mowa w § 1 kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

§3. 1. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostanie przekazana Gminie Poddębice.

2. Dokumentacja przebiegu nauczania zostanie przekazana Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty w Łodzi.

§4. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Poddębice.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »