| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin.

2. Wykaz kryteriów z określoną liczbą punktów przypisanych każdemu z nich oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Uchwały Nr IV/13/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 lutego 2015 r.


1. Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin.

L.p.

Wykaz kryteriów

Liczba punktów

1

Rodzice dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryteria stosuje się również do pracującego, uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko

10

2

Jeden z rodziców pracuje wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

3

Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola; oddziału przedszkolnego lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny; przedszkola lub szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

5

4

Deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie

5

5

Dzieci 5-letnie (obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego)

30

6

Przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania rodzica

5


2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żychlin.:

1) oświadczenie rodziców dziecka lub rodzica samotnie wychowującego potwierdzające zatrudnienie - zgodnie z kryterium 1;

2) oświadczenie rodziców dziecka potwierdzające zatrudnienie - zgodnie z kryterium 2;

3) oświadczenie rodzica, że rodzeństwo dziecka korzysta z placówki - zgodnie z kryterium 3.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »