| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 4 i 5 i art. 20zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 99; z 2011 r. Nr.106, poz. 622, Nr.112, poz.654, Nr.205, poz.1206, z 2012r poz.941 i poz. 979; z 2013 r poz.87, poz. 827, poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz.538, poz 642, poz.811, poz. 1146 i poz.1877), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru wraz z przyznawaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą, studiującego, samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub do szkoły przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 9 pkt;

3) kandydat, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną lub świadczeniami rodzinnymi - 8 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w §1, odpowiednio:

1) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, albo informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni (szkoły), oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub do szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny;

3) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »