| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/144/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 30 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/123/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda


Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/144/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Zduńska Wola, z wyłączeniem targowiska "Mój Rynek" przy ulicy Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli

Dzienne stawki opłaty targowej:

1) za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 4,00 zł, z wyłączeniem pkt 2-4;

2) przy sprzedaży obnośnej - 1,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię;

3) przy sprzedaży z samochodu, bez względu na zajętą powierzchnię:

a) samochód osobowy - 7,00 zł,

b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie - 13,00 zł,

c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 16,00 zł;

4) przy sprzedaży środków transportowych - 5,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię.

W przypadku zbiegu stawek stosuje się stawkę wyższą.


Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/144/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej na targowisku "Mój Rynek"
przy ulicy Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli

Dzienne stawki opłaty targowej:

1) w części zadaszonej targowiska za zajęcie stanowiska do sprzedaży za każdy rozpoczęty metr bieżący - 5,00 zł;

2) w pozostałej części targowiska przy sprzedaży z i sprzed:

a) samochodu osobowego - 15,00 zł,

b) samochodu osobowego z przyczepą - 20,00 zł,

c) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie - 25,00 zł,

d) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie z przyczepą
- 35,00 zł,

e) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 40,00 zł,

f) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z przyczepą - 45,00 zł,

bez względu na zajętą powierzchnię;

3) przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię:

a) wyrobów piekarniczo-cukierniczych - 20,00 zł,

b) mięsa, wędlin, drobiu, ryb - 40,00 zł;

4) przy sprzedaży z pojazdów lub przyczep, bez względu na zajętą powierzchnię, wyrobów gastronomicznych - 50,00 zł;

5) przy sprzedaży obnośnej - 4,00 zł, bez względu na zajętą powierzchnię.

W przypadku zbiegu stawek stosuje się stawkę wyższą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »