Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI.52.2019 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe