Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe