Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 196 poz. 5434

Uchwała nr LII/559/2010 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Rajszew gm. Jabłonna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę ul. Nasturcji drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 8- RAJSZEW jako działka ewidencyjna nr 35/22, na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy z działką nr ew. 35/21.

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Barbara Wołosiewicz


Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/559/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 12 października 2010 r.

W dniu 06.09.2010 r. współwłaściciele nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 8 - RAJSZEW jako działka ewidencyjna nr 35/22, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do trzech przyległych posesji, wystąpili do Urzędu Gminy Jabłonna z wnioskiem o nadanie nazwy tej drodze na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy z działką nr ew. 35/21.

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obrębu 8- Rajszew działka nr 35/22, stanowi współwłasność wnioskodawców.

Ponieważ w sprawie nadania nazwy w/w drodze wewnętrznej wystąpili jej współwłaściciele, Rada Gminy może podjąć uchwałę o nadaniu nazwy tej drodze (zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm., w brzmieniu nadanym art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych- Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ).

Przedmiotowa droga stanowi istniejącą drogę dojazdową o szerokości – 6,0 m.

Przedmiotową drogę oznaczono na załączniku graficznym kolorem żółtym. Propozycja i uzasadnienie - przy wniosku – ul. „Nasturcji”. Nazwa „ Nasturcji” nie występują we wsi Rajszew.

Nadanie nazwy ul. Nasturcji jest zgodne z propozycją jw.

Istniejące nazwy ulic w tym rejonie to ul. Magnolii, ul. Polna, ul. Golfowa

Załącznik do Uchwały Nr LII/559/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 12 października 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa obrazująca lokalizację ulicy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe