Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2963

Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/ 225/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1, ust 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami).

2) § 1, ust 2, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Z 1994 r. Nr 111 poz. 535 ze zmianami);

3) § 1, ust 2, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

4) § 1, ust 2, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 26 pażdziernika1982r,o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Dokonanie zmian w statucie Miejsko- Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie konieczne jest w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe