Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2596

Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit „a”, art. 58 ust. 1 i 6, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2012 roku zakłada się ponadgimnazjalną Publiczną Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Szydłowcu dla młodzieży, o trzyletnim cyklu kształcenia, na podbudowie gimnazjum.

2. Siedzibą szkoły są budynki i baza dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39.

3. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, jak również z dodatkową niepełnosprawnością sprzężoną – słabo słyszących, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

4. Ukończenie ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

§ 2. Akt założycielski stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Szczegółową organizację szkoły określi statut, który zostanie przyjęty odrębną uchwałą.

§ 4. Środki finansowe na funkcjonowanie ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu zostaną zagwarantowane w budżecie Powiatu Szydłowieckiego na 2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu


Marek Sokołowski

Załącznik do Uchwały Nr XIV/93/2012
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr XIV 93 2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe