Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3104

Uchwała nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Błoniu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie:

1. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – minimum raz do roku.

§ 2. 1. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności sprawdzające ich realizację.

§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego, czynności nadzorcze mogą być prowadzone także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe