| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/50/2010 Rady Miasta Pionki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: XCIX/447/2009 z dnia 30.12.2009 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14.840,00 zł W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 14.840,00 zł § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 12.614,00 zł § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.226,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14.840,00 zł W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 14.840,00 zł § 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.084,00 zł § 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.956,00 zł § 4217 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.530,00 zł § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 270,00 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 95.676.904,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 67.276.982,94 zł b) majątkowe w kwocie 28.399.922,00 zł

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 98.714.154,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 74.328.330,94 zł b) majątkowe w kwocie 24.385.824,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Krzysztof Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/50/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr1 do uchwały nr III/50/2010(1)- Dochody budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/50/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr2 do uchwały Nr III/50/2010(1)- Wydatki budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »