Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5880

Uchwała nr XV/140/2013 Rady Gminy Garwolin

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garwolin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Garwolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garwolin, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Garwolin w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2013
Rady Gminy Garwolin
z dnia 22 marca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garwolin

Lp.

Nr przystanku

Kategoria drogi

Nr drogi

Miejscowość

Kierunek

Strona drogi

1.

01

dr. gminna: Garwolin – Miętne

Miętne ul. Garwolińska

Garwolin

str. L

2.

02

dr. gminna: Garwolin – Miętne

Miętne ul. Garwolińska

Pilawa

str. P

3.

03

dr. gminna: Garwolin – Miętne

Miętne ul. Garwolińska

Garwolin

str. L

4.

04

dr. gminna: Garwolin – Miętne

Miętne ul. Garwolińska

Pilawa

str. P

5.

01

dr. gminna: Garwolin – Mierżączka

Sulbiny ul. Lubelska

Garwolin

str. L

6.

02

dr. gminna: Garwolin – Mierżączka

Sulbiny ul. Lubelska

Mierżączka

str. P

7.

03

dr. gminna: Garwolin – Mierżączka

Sulbiny ul. Lubelska

Garwolin

str. L

8.

04

dr. gminna: Garwolin – Mierżączka

Sulbiny ul. Lubelska

Mierżączka

str. P

9.

06

dr. gminna: Garwolin – Mierżączka

Sulbiny ul. Lubelska

Mierżączka

str. P

10.

01

dr. gminna: Garwolin – Niecieplin

Niecieplin

Garwolin

str. L

11.

02

dr. gminna: Garwolin – Niecieplin

Niecieplin

Głosków

str. P

12.

03

dr. gminna: Garwolin – Niecieplin

Niecieplin

Garwolin

str. L

13.

04

dr. gminna: Garwolin – Niecieplin

Niecieplin

Głosków

str. P

14.

01

dr. gminna:
Rębków – Ewelin

Nr 08017

Rębków

Garwolin

str. L

15.

02

dr. gminna:
Rębków – Ewelin

Nr 08017

Rębków

Ewelin

str. P

16.

03

dr. gminna:
Rębków – Ewelin

Nr 08017

Ewelin

Garwolin

str. L

17.

04

dr. gminna:
Rębków – Ewelin

Nr 08017

Ewelin

Huta Garwolińska

str. P

18.

06

dr. gminna:
Rębków – Ewelin

Nr 08017

Ewelin (pętla autobusowa)

str. P

19.

01

dr. gminna:
Stoczek – Wilkowyja

Wilkowyja

Garwolin

str. L

20.

02

dr. gminna:
Stoczek – Wilkowyja

Wilkowyja

Zakącie

str. P

21.

03

dr. gminna:
Stoczek – Wilkowyja

Wilkowyja

Garwolin

str. L

22.

04

dr. gminna:
Stoczek – Wilkowyja

Wilkowyja

Zakącie

str. P

23.

05

dr. gminna:
Stoczek – Wilkowyja

Wilkowyja

Garwolin

str. L

24.

06

dr. gminna:
Stoczek – Wilkowyja

Wilkowyja

Zakącie

str. P

25.

02

dr. gminna:
Osówka – Wola Władysławowska

Wola Władysławowska

Władysławów

str. P

26.

01

dr. gminna:
Osówka – Wola Władysławowska

Władysławów

Garwolin

str. L

27.

03

dr. gminna:
Osówka – Wola Władysławowska

Władysławów

Garwolin

str. L

28.

04

dr. gminna:
Osówka – Wola Władysławowska

Władysławów

Wola Władysławowska

str. P

29.

06

dr. gminna:
Osówka – Wola Władysławowska

Władysławów

Wola Władysławowska

str. P

30.

01

dr. gminna: Sulbiny – Ruda Talubska

Nr 08016

Sulbiny ul. Wspólna

Garwolin

str. L

31.

02

dr. gminna: Sulbiny – Ruda Talubska

Nr 08016

Sulbiny ul. Wspólna

Ruda Talubska

str. P

32.

03

dr. gminna: Sulbiny – Ruda Talubska

Nr 08016

Sulbiny ul. Wspólna (pętla autobusowa)

Garwolin

str. L

33.

04

dr. gminna: Sulbiny – Ruda Talubska

Nr 08016

Sulbiny ul. Wspólna

Ruda Talubska

str. P

34.

01

dr. gminna: Sławiny – Sulbiny

Nr 08004

Sławiny (pętla autobusowa)

str. L

35.

02

dr. gminna: Sławiny – Sulbiny

Nr 08004

Sławiny

Sulbiny

str. P

36.

03

dr. gminna: Sławiny – Sulbiny

Nr 08004

Sławiny
(pętla autobusowa)

str. L

37.

04

dr. gminna: Sławiny – Sulbiny

Sulbiny ul. Górna

Garwolin

str. P

38.

02

dr. gminna: Miętne - Garwolin

Nr 08008

Miętne ul. Przemysłowa

Garwolin

str. P

39.

02

dr. gminna: Wola Rębkowska – Rębków

Wola Rębkowska ul. Dworcowa
Pętla autobusowa

str. P

40.

01

dr. gminna: Wola Rębkowska – Rębków

Wola Rębkowska ul. Długa część

Dworzec PKP

str. L

41.

04

dr. gminna: Wola Rębkowska – Rębków

Wola Rębkowska ul. Długa część

Rębków

str. P

42.

01

dr. gminna: Ruda Talubska – Feliksin

Feliksin

str. L

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/140/2013
Rady Gminy Garwolin
z dnia 22 marca 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY GARWOLIN

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Garwolin mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Garwolin.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

§ 3. 1. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

2. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora i przewoźnika.

3. Wymiary tablicy z rozkładem jazdy, grafika i sposób montażu podlega uzgodnieniu z Wójtem Gminy Garwolin.

4. Zabrania się umieszczania na przystankach informacji lub reklam nie dotyczących rozkładu jazdy.

§ 4. Korzystanie z przystanków komunikacji przez operatorów i przewoźników powinno następować w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe