Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6581

Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kosów Lacki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy n/w ulicom na terenie miasta Kosów Lacki:

1) WSPÓLNA - działka nr ewid. 1503/1- droga od ulicy Spacerowej w kierunku południowym.

2) JASNA - działka nr ewid. 1342/1 - droga od ulicy Polnej w kierunku zachodnim

3) WIOSENNA – działki nr ewid. 657/2, 657/5 ciąg pieszo-jezdny położony od ulicy Młynarskiej w kierunku północnym.

2. Usytuowanie ulic, o których mowa w ust.1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Stanisław Kuziak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 24 maja 2013 r.
Zalacznik3.jpg


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały wydzielone nowe drogi dojazdowe do działek pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z tym zachodzi konieczność nadania nazw powstałym ulicom. Nadanie nazwy ulicom sprawi możliwość określenia numeru porządkowego nieruchomości oraz dokonanie obowiązku meldunkowego właścicieli.

W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy przeprowadził w dniach 8-26 kwietnia 2013r. konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic.

Od mieszkańców wpłynęły dwie ankiety z proponowanymi nazwami:

I propozycja

- dla drogi dojazdowej (– ciągu pieszo jezdnego) – oznaczonej działkami nr ewid. 657/2, 657/5 położonej od ulicy Młynarskiej w kierunku północnym. Droga znajduje się na terenie osiedla ,,800-lecia” - proponowana nazwa – WIOSENNA.

- dla drogi dojazdowej oznaczonej działką nr ewid. 1342/1 położonej od ulicy Polnej w kierunku zachodnim ( do byłych torów PKP) w pobliżu sali weselnej ,,Jurkowscy”. Droga wytyczona jest w osiedlu ,,Nowe” - proponowana nazwa – JASNA.

- dla drogi dojazdowej oznaczonej jako działka nr ewid. 1503/1 położona od ulicy Spacerowej w kierunku południowym. Nowo powstała ulica znajduje się w granicach osiedla ,,Słoneczne”. proponowana nazwa WSPÓLNA.

II propozycja

- dla drogi dojazdowej na terenie osiedla ,,Słoneczne” oznaczonej jako działka nr ewid. 1503/1 położona od ulicy Spacerowej w kierunku południowym proponowana nazwa WSPÓLNA.

Proponowane nazwy nie odbiegają tematycznie od większości dotychczasowych nazw ulic na terenie miasta.

Temat nadania nazw nowo powstałym ulicom był omawiany na Komisjach Rady Miasta i Gminy , które zaakceptowały w/w nazwy ulic.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki


Stanisław Kuziak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe