| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Obryte

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594) oraz art. 42 ust. 6   i 7   pkt 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:  

§   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określony w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) do liczby godzin w   tabeli:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar godzin  

1.  

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w   Obrytem  

1 godzina  

2.  

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w   Obrytem  

3 godziny  

3.  

Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  

6 godzin  

§   2.   Wymiary zajęć ustalonych zgodnie z   § 1   odnoszą się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zalecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   3.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze mogą być przyznane odpłatne godziny ponadwymiarowe w   wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonych w   § 1   w przypadku gdy liczba godzin wynikająca z   planu przedmiotu realizowanego przez tego nauczyciela przekracza wymiar określony w   § 1, a   potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z   konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy szkoły.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obryte z   dnia 30 marca 2012 roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Oleksa

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »