Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8085

Uchwała nr 18/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 30 000 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

30 000

§

4590

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

30 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 30 000 zł

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 000

Rozdz.

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

30 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

30 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w związku z podpisaną w dniu 11.10.2010 r. ugodą w sprawie wypłaty do dnia 31.12.2010 roku odszkodowania w wysokości 28 050 zł za działkę wydzieloną z przeznaczeniem pod drogę gminną w Baszkówce, która z mocy prawa przeszła na własność gminy zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000 zł.

Wydatki zostaną pokryte z niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w dziale 750 rozdziale 75075.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe