| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 447/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:  

§   1.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 8   148 zł  

 

Dział  

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

                8   148  

 

Rozdz.  

75075  

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

                8   148  

 

§  

6060  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

                8   148  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   2.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 8   148 zł  

 

Dział  

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

                8   148  

 

Rozdz.  

75075  

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

                8   148  

 

§  

4300  

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  

                8   148  

 

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   4.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art.. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie w   14 dni od dnia opublikowania z   mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Andrzej   Swat

 


Załącznik do Uchwały Nr 447/XIX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Burmistrza Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie zmiany planu budżetu w   2012 roku.  

Na wniosek Biura Promocji i   Informacji Gminy przesuwa się wydatki w   kwocie 8   148 zł z   zakupu usług pozostałych na zakup 8   metrowej choinki 3D-LED-HSŚ400-GOLD/R. Wartość rynkowa choinki wynosi 25 473,20 zł. W   2011 roku choinka została wydzierżawiona za kwotę 17 325,68 zł. Zgodnie z   ofertą firmy po zapłacie różnicy wynikającej z   wartości rynkowej a   zapłaconą już kwotą dzierżawy czyli 8   148 zł, choinka przejdzie na własność gminy Piaseczno.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »