| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

              Na podstawie art. 18 ust. 2   w związku z   art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U   z 2001 r. Nr 142 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i   212  ustawy z   dnia 17 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz. U. z   2009 r.  Nr 157, poz.  1240   /  Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W   budżecie  zatwierdzonym  uchwalą   Nr  XI/67/2011   Rady Gminy  Sypniewo z   dnia   29 grudnia 2011 r. w   sprawie  uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wprowadza się zmiany;  

1.   Dochody budżetu gminy zwiększa się o   kwotę 8   965,00 zł i   wprowadza zmiany w   planie dochodów  zgodnie z   załącznikiem  nr 1   do    niniejszej uchwały.  Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi  - 11   747   958,64 zł, w   tym:  

-   dochody bieżące       - 9   624   958,64  zł,  

-   dochody majątkowe – 2   123 000,00 zł..  

2.   Wydatki budżetu gminy zwiększa się o   kwotę  8   965,00 zł i   wprowadza  zmian w   planie   wydatków  zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.      Plan wydatków gminy ogółem, po zmianach wynosi – 12   702   262,64 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące      – 9   463   262,64 zł,  

-   wydatki majątkowe – 3   239 000,00 zł.  

3.   Wykaz wydatków majątkowych zaplanowany do realizacji w   2012 r.  po zmianach określa            załącznik  nr 3   do niniejszej uchwały.  

§  2.  

1.   Dokonuje się zmian w   „Przychodach i   rozchodach, nadwyżce /deficycie i   wyniku  budżetu w   2012 r.” zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Deficyt budżetu w   wysokości  954   304,00 zł zostanie sfinansowany przychodami         pochodzącymi z   kredytów w   kwocie  454   304,00 zł i   pożyczek w   kwocie  500   000,00 zł.  

3.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości 1   161   032,00 zł z   następujących tytułów:  

-   z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w   kwocie 661   032,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały,  

-   z tytułu zaciągniętych pożyczek w   wysokości 500   000,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej  uchwały,  

-   oraz  rozchodów budżetu w   kwocie  206   728,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega  publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Rafał   Grono

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »